Välkommen till Askungen Förvaltning! Vi är ett bolag som arbetar med fastighetsförvaltning och utveckling av fastigheter. Sedan bolagets grundande 1998 har vi haft förmånen att få vara med och förvalta samt utveckla en lång rad välkända fastigheter, huvudsakligen i Göteborgsregionen men också i Halmstad och Helsingborg, som t.ex Gamlestadens Fabriker, Kanoldhuset vid Liseberg, Stora Nygatan 17½ m.fl. Idag förvaltar vi fastigheten Gastuben 4 i Mölndal i vilken vi också kommer att förlägga vår egen verksamhet.

Vår målsättning är att kunna erbjuda lokaler i mycket goda och lätt tillgängliga lägen med bra kommunikationer och parkeringsmöjligheter - samt att, i nära samarbete med våra hyresgäster, utforma passande lokaler.

För lediga lokaler, se flik eller kontakta oss på tel: 031-762 01 50 eller via mail. Du hittar våra mailadresser under fliken "kontakt".